Mánesova 813/4 120 00 Praha 2 - Vinohrady Masáže Studio Praha
Telefonní číslo +420 732 415 988
Po-Čt 8:00-20:00. Pá 8:00-19:00. Mimo uvedenou otevírací dobu po domluvě.
Close
Po-Čt 8:00-20:00. Pá 8:00-19:00. Mimo uvedenou otevírací dobu po domluvě.
Kraniosakrální terapie

Co je Kraniosakrální terapie a Kraniosakrální biodynamika?

Kraniosakrální terapie a Kraniosakrální biodynamika jsou bezpečné, citlivé terapeutické techniky. Jejich pomocí efektivně a účinně uvolňuji napětí, stres, tlak v našem těle. A ukotvuji váš vnitřní klid. Jedná se o jemné manuální terapeutické metody.

Kraniosakrální terapie řeší nejrůznější psychosomatické problémy a bolesti. V opodstatněných případech je Kranio terapie vhodná i pro problémy spojené s pohybovým aparátem a různé dysfunkce orgánů. Kraniosakrální terapie zlepšuje odolnost vůči nemocem a posiluje váš organismus.

Co pro vás znamená Kraniosakrální terapie?

Ukotvení vašeho “Vnitřního klidu”… toto je pro ošetřovaného první a nejvíce markantní přínos. První fází je ukotvení vašeho “Vnitřního klidu“. Vnitřního zklidnění je dosaženo již při první terapii. ALE dosažení TRVALÉHO “Vnitřního klidu” je zcela individuální dle psychického stavu jedince a z praxe konstatuji, že je většinou třeba více hodinových terapií.

Ideální perioda po prvním sezení je další terapie po třech dnech. Pokud však klient přichází v delším odstupu jak 5 dní, nebude mít následující sezení takový efekt. Počet Kraniosakrálních terapií se u každého klienta liší dle jejich osobních dispozic a řešeného problému.

Lze říci: “Kraniosakrální terapie je bezpečná celostní terapeutická metoda, které podstatně zmenší či zcela se vypořádá s výše uvedenými stavy a problémy a ustanoví rovnováhu ve vašem kraniosakrálním systému”.

Zde si musíme připomenout, že “MY”… jsme naše fyzické tělo, ale také naše duše a duch (vitální síla).

 

Rozdíl mezi Kraniosakrální terapií a biodynamikou.

Při obou terapiích terapeut pracuje s klientovou energií a nedodává mu energií zvenčí jako např. u Reiki. Pracuje se s dechem života neboli s krátkou vlnou probíhající tělem člověka. Každá polovina těla má svou vlnu a s nimi se pracuje při terapii dvakrát sousledně od nohou až po hlavu. V případě Kraniosakrální terapie já jako terapeut vyciťuji nerovnováhu a harmonizuji ji.  Až když cítím vyrovnanost, pokračuji dále. Při  Kraniosakrální biodynamice vnitřní vlny vyhledávají samy vnitřní nerovnováhu a harmonizují ji.

 

Moje osobní zkušenost:

Když jsem se rozhodovala mezi Kraniosakrální biodynamika a Kraniosakrální terapií , podstoupila jsem nejdříve obě metody jako klientka u různých terapeutů. Kraniosakrální terapie ukotvuje vnitřní klid již při prvním sezení. Kraniosakrální biodynamiky při prvním i druhém sezení rozhodila moje vnímání ještě několik hodin po sezení, což se následně zklidňovalo. Vnitřní klid jsem začala vnímala asi po třetím sezení.

 

Jak funguje kraniosakrální systém?

Mozek a mícha tvoří jádro centrální nervové soustavy. Centrální nervová soustava nejvýrazněji ovlivňuje naše orgány a ovlivňuje funkce vašeho těla. Nejvýrazněji ovlivňuje funkcí kraniosakrálního systému tvořeného membrány a mozkomíšní mok z mozkomíšních komor.

Kdo z vás není každý den vystavěn stresu, napětí a negacím, se kterými se má vyrovnat? Kdo z vás netrpí často dlouhodobým stresem a tlakem ze zaměstnání či podnikání? A jaké je vaše partnerské soužití a ten váš klasický každodenní provoz (děti, rodina, partner, škola, kroužky… domácnost… rodiče)?

Uvedené vlivy ve vás vyvolávají stažení tkání a způsobují napětí kraniosakrálního systému kumulované kolem míchy a mozku. Výsledkem je restrikce kraniosakrálního systému, což v praxi znamená špatné fungování centrálního nervového systému a systémů na něj přímo napojených. Tedy orgány pohlavní a reprodukční, cévní, endokrimní a zažívací.

 

Průběh Kraniosakrální terapie:

  • Ladím se na vaši kraniosakrální vlnu v jednotlivých částech těla jak je procházím
  • Opravdu jemně se dotýkám přes lehké oblečení a v případě potřeby je klient přikrýt lehkou dekou. Tyto vlny srovnávám a harmonizuji.
  • Pracuji pouze s vaší energií; svoji energii vám nepředávám…
  • Můj lehký dotyk uvolňuje napětí a bloky v měkkých tkáních kolem centrální nervové soustavy.

 

Kraniosakrální terapie uvolňuje vaše restrikce v libovolné tkáni a harmonizuje vaši centrální nervovou soustavu. Vrací okolí mozku do rovnováhy a vybudí vašeho “Vnitřního lékaře” což má za důsledek sebekorekci organismu jak na psychické tak fyzické úrovni.

Zdraví velice prospěsná kraniosakrální terapie může být i doplněním případné lékařská péče, pokud ji podstupujete. Vyrozumte svého ošetřujícího lékaře, že kranisoakrální terapii u mě podstupujete.

Konec vašeho neklidu. Počátek šťastnější doby vaší životní cesty. Počátek cesty je na Vás.

 

MarieKarolína – osobní masérka & terapeutka,
Masáže Praha Terapie

Kraniosakrální terapie 90 minut
$1260,- / 1200,- Kč
Platební brána / HOTOVOST
Kraniosakrální terapie 120 minut
$1785,- / 1700,- Kč
Platební brána / HOTOVOST

Přidat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *